“คลาสเรียนภาษาอังกฤษแบบ Total English Environment”
คลาสเรียน English level สำหรับเด็ก เรียนตามระดับพัฒนาการด้านภาษา ของตัวนักเรียนแต่ละคน โดยมีหลักสูตรของ Oxford เป็นแกนกลาง ดำเนินการสอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์และมีใบอนุญาตสอน TEFL ในห้องเรียนเด็กๆจะได้สื่อสาร-เล่น-ทำกิจกรรมและเรียนรู้อย่างสนุกสนานในบรรยากาศการเรียนการสอนระดับสากลและนานาชาติ คุณพ่อคุณแม่จึงมั่นใจได้ว่า เด็กๆจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ โดย “ไม่รู้สึก” ว่ากำลังเรียนพิเศษหรือเรียนในสถาบันกวดวิชาอยู่

ตารางแสดงการเปรียบเทียบระดับของนักเรียนเทียบ CEFR

Phonics

โฟนิกส์ คือ วิธีการสอนอ่านที่เน้นความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างเสียงกับตัวอักษร ในภาษาอังกฤษ นักเรียนที่เรียน Phonics จะสามารถอ่านและสะกดคำได้อย่างแม่นยำและคล่องแคล่ว