คลาสเรียนภาษาอังกฤษเฉพาะด้านตั้งแต่ระดับต้นเพื่อท่องเที่ยว หรือ ใช้งานในชีวิตประจำวัน จนถึงระดับสูงเพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาตรี – โท – เอก และ ทำงาน ทั้งในและต่างประเทศ เช่น IELTS/TOEFL, CUTEP, TOEIC หรือระดับการสอบอื่นๆที่ใกล้เคียงกัน โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนแบบเดี่ยว หรือ จับกลุ่มเรียน โดยนักเรียนสามารถกำหนดวัน เวลาเรียน และ เนื้อหาเรียนได้ตามความต้องการและจะได้รับสิทธิ์ทดสอบก่อนเรียน และ หลังเรียน เมื่อลงทะเบียน 30 ชั่วโมงขึ้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 054-070-470

#เรียนภาษาอังกฤษพะเยา
#เรียนพิเศษพะเยา
#เรียนภาษาอังกฤษประถม
#ที่เรียนพิเศษพะเยา
#ไบรท์ตัน