Academy

กำหนดการวันคริสต์มาส ปี 2017

กำหนดการจัดงาน วันคริสต์มาส ( Christmas Day ) วันอาทิตย์ที่   24  ธันวาคม 2560   : ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา Download กำหนดการและรายละเอียดเต็ม …………………………………………………………………………………………………………………………………. เวลา 15.30 –...

Read More
Academy

เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ Brighton English Camp in Chiangmai

Brighton เปิดรับนักเรียนเข้าร่วมโครงการ Brighton summer camp in Chiangmai โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 11 มีนาคม 2561 แบ่งการสมัครออกเป็น 2 รุ่นคือ รุ่น Senior ตั้งแต่ ม.2...

Read More
Academy

อบรมผู้บริหาร บมจ กรุงไทย

โรงเรียนสอนภาษาไบรท์ตัน ได้รับเกียรติจาก บมจ กรุงไทย ให็เป็นผู้จัดอบรม โครงการ “การเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ” สำหรับผู้บริหารสำนักงานเขต และผู้บริหารสาขา จังหวัด พะเยา แพร่ น่าน ลำปาง(วังเหนือ)

Read More
Academy

TCAS + O-Net โรงเรียนเทศบาล 2

โรงเรียนสอนภาษา ไบรท์ตัน ได้รับเกียรติจาก โรงเรียนเทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ เข้าแนะแนว TCAS Entrance 4.0 และติว O-net แก่นักเรียนระดับชั้น ม.6

Read More