คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ English Level

รายละเอียดคอร์สเรียน English Level อนุบาล – ประถม(R6/2562) เริ่ม 9 พ.ย. 2562 – ม.ค. 2563

คลาสเรียน English level สำหรับเด็ก เรียนตามระดับพัฒนาการด้านภาษา ของตัวนักเรียนแต่ละคน โดยมีหลักสูตรของ Oxford เป็นแกนกลาง ดำเนินการสอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์และมีใบอนุญาตสอน TEFL ในห้องเรียนเด็กๆจะได้สื่อสาร-เล่น-ทำกิจกรรมและเรียนรู้อย่างสนุกสนานในบรรยากาศการเรียนการสอนระดับสากลและนานาชาติ คุณพ่อคุณแม่จึงมั่นใจได้ว่า เด็กๆจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ โดย“ไม่รู้สึก”ว่ากำลังเรียนพิเศษหรือเรียนในสถาบันกวดวิชาอยู่ รายละเอียดคอร์สด้านล่าง..

คอร์สเปิดเทอม2 สำหรับมัธยม และ บุคคลทั่วไป (เริ่ม 11 พ.ย. 2562 เป็นต้นไป)

คลาสเรียนเพื่อพัฒนาทักษะภาษา 4 ด้าน ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาขึ้นไป เรียนตามระดับที่เหมาะสมกับนักเรียนโดยแบ่งออกเป็น 8 ระดับความยาก ระยะเวลาเรียน 1 ภาคเรียน ต่อ 1 ระดับ เมื่อนักเรียนสอบผ่านในแต่ระดับจะได้รับใบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองผลทักษะภาษา และสามารถใช้ประกอบ แฟ้มผลงานนักเรียนเพื่อยื่นศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.