คลาสเรียนเพื่อพัฒนาทักษะภาษา 4 ด้าน ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน เรียนตามระดับที่เหมาะสมกับนักเรียนโดยแบ่งออกเป็น 8 ระดับความยาก ระยะเวลาเรียน 4 เดือน ต่อ 1 ระดับ เมื่อนักเรียนสอบผ่านในแต่ระดับจะได้รับใบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองผลทักษะภาษา และสามารถใช้ประกอบ แฟ้มผลงานนักเรียนเพื่อยื่นศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้

เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับเทอม 2 ปีการศึกษา 2562 แล้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 054-070-470

#เรียนภาษาอังกฤษพะเยา
#เรียนพิเศษพะเยา
#เรียนภาษาอังกฤษประถม
#ที่เรียนพิเศษพะเยา
#ไบรท์ตัน

Leave a Reply

Your email address will not be published.