Brighton เปิดรับนักเรียนเข้าร่วมโครงการ Brighton summer camp in Chiangmai โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 11 มีนาคม 2561 แบ่งการสมัครออกเป็น 2 รุ่นคือ

 1. รุ่น Senior ตั้งแต่ ม.2 - ม.6 เข้าร่วมค่ายวันที่ 22 - 24  มี.ค. 61 (ปิดรับสมัคร)
 2. รุ่น Junior ตั้งแต่ ป.4 - ม.1 เข้าร่วมค่ายวันที่ 25 - 27  มี.ค. 61

Download รายละเอียดโครงการ

Download กำหนดการค่าย (updated 08/02/18)

วิธีการสมัคร

ช่องทางที่ 1 ทาง internet

 1. ขั้นตอนที่ 1
  กรอกใบสมัครผ่านแบบฟอร์มลงทะเบียนonline
 2. ขั้นตอนที่ 2
   ชำระเงินโดยการโอนเงินค่าสมัครโครงการจำนวน 3,900 บาท เข้าธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา ชื่อบัญญชี โรงเรียนสอนภาษาไบรท์ตัน เลขที่บัญชี 512-0-79964-7 ภายในวันที่ 11 มีนาคม 61 และเก็บหลักฐานใบเสร็จการชำระเงิน
 3. ขั้นตอนที่ 3
  ยืนยันสถานะการโอนเงินโดยการ upload สำเนาใบเสร็จโอนเงินเข้าสู่ระบบ
 4. ขั้นตอนที่ 4
  ผู้สมัครได้รับการยืนยันและรับรายละเอียดการร่วมโครงการ

ช่องทางที่ 2 ผ่านทางครูผู้ประสานงาน

 1. ขั้นตอนที่ 1
  ขอรับใบสมัครโครงการจากครูผู้ประสานงานในจังหวัดของท่าน
 2. ขั้นตอนที่ 2
   นำใบสมัครที่กรอกเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วพร้อมเงินค่าสมัครจำนวน 3,900 บาท ส่งให้ครูผู้ประสานงาน
 3. ขั้นตอนที่ 3
  รับใบเสร็จชำระเงินจากครูผู้ประสานงาน
 4. ขั้นตอนที่ 4
  ผู้สมัครได้รับการยืนยันและรับรายละเอียดการร่วมโครงการ จากครูผู้ประสานงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.