กำหนดการจัดงาน วันคริสต์มาส ( Christmas Day )

วันอาทิตย์ที่   24  ธันวาคม 2560   : ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา
Download กำหนดการและรายละเอียดเต็ม

………………………………………………………………………………………………………………………………….

เวลา 15.30 – 16.00 น            ลงทะเบียนและพิธีเปิดงาน

เวลา 16.00 – 16.15 น           การแสดงของนักเรียน     ชุดที่ 1  Baby  shark (Play group)
เวลา 16.15 – 16.30 น            การแสดงของนักเรียน     ชุดที่ 2  Hocky  Pocky (Pre-school)
เวลา 16.30 – 17.00 น            กิจกรรม สันทนาการ 1
เวลา 17.00 – 17.15 น            การแสดงของนักเรียน     ชุดที่ 3  Let it go (หญิง Bicycle – Scooter)
เวลา 17.15 – 17.30 น            การแสดงของนักเรียน     ชุดที่ 4  Jengle bell (ชาย Bicycle – Scooter)
เวลา 17.30 – 17.45 น            การแสดงของนักเรียน     ชุดที่ 5  Mickey (Motorcycle)
เวลา 17.45 – 18.00 น            กิจกรรม สันทนาการ 2
เวลา 18.00 – 18.30 น            การแสดงละคร เรื่อง Once upon a time (Car – Plane)
เวลา 18.30 – 20.30 น              กิจกรรมการแลกของขวัญ ( Secret Santa )  / เสร็จพิธี/

Leave a Reply

Your email address will not be published.