รร สอนภาษาไบรท์ตัน ได้รับเกียรติจาก สำนักงานประกันสังคม จ.พะเยา ให้จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ประจำปี 2018 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง ที่จัดขึ้นเป็นปีที่ 2

Leave a Reply

Your email address will not be published.